Bilge Strateji dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirmesi öncesinde yayın kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bunun amacı, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de hakemlik taleplerine olumlu geriş dönüşlerde yaşanan düşüşü önlemektir. Bu nedenle, dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle Yayın Kurulu tarafından incelenmekte, gönüllü hakemlik yapmayı kabul eden akademisyenlere yayınlanma ihtimali yüksek çalışmalar gönderilmeye çalışılmaktadır. Söz konusu süreç kişilerin iş yoğunluğuna bağlı olarak 1-2 ay sürebilmektedir.

 

Yayın Kurulu’nun olumlu değerlendirmesinin ardından makale alanında yetkin iki hakeme gönderilir. Hakem değerlendirme sürecinde çift taraflı gizlilik protokolü (double blind peer review) takip edilir. Hakemlere yazarın kimliği, yazara da hakemlerin kimliği açıklanmaz. Hakemlerden rapor alınır ve rapora göre yazarlara geri dönüş yapılır. Yazarın hakemlerin raporları doğrultusunda ilgili düzeltme, değişiklik ve eklemeleri yapması durumunda makaleler yayınlanır. Makalenin yayınlanması konusunda hakemlerden biri olumsuz diğeri olumlu değerlendirme verirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin verdiği değerlendirmeye göre makalenin yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilir.  Dergi yönetimi gelişmeler hakkında muhatap yazarı e-posta yoluyla bilgilendirecektir.

 

Yayın Kurulu, makaleleri değerlendirirken şu hususlara dikkat etmektedir:

 

1. Makalenin bir araştırma olup olmadığı. Yayın Kurulu, gönderilen makalelerin özgün bir araştırma sorusuna veya bir problematike yanıt aramalarını veya bir argümanı sistematik bir şekilde ele almalarını beklemektedir. Literatürde var olan bilgilerin derlenerek sunulduğu, yaşanmış olayların tarihsel anlatımla paylaşıldığı, ele alınan sorunun analiz edilmeden betimleyici şekilde sunulduğu makaleler Yayın Kurulu tarafından tercih edilmemektedir. Sunulan argümanın veya kuramın bilimselliği, makalenin kalitesi veya içeriğin değerlendirilmesi hakemlerce yapılacaktır. Yayın Kurulu makaleleri içerik ve bilimsel / kuramsal değerlendirmeye tabi tutmaz.

2. Konu itibariyle Bilge Strateji dergisinde yayınlanmaya uygunluk.

3. Bilimsel ahlaka uygunluk (intihal, daha önce yayınlanma vs.).

4. Makalenin Yayın İlkeleri’ne uygunluğu.

5. Başlığın çalışma içeriğini yansıtması

6. Atıfların Bilge Strateji dergisinin standartlarına uygunluğu.

 

Bilimsel çalışmaların gönderilmeden önce yukarıdaki hususlarda beklentileri karşıladığından emin olunması eserlerin yayınlanma sürecini hızlandıracağından yazarların bu hususlarda özen göstermelerini rica ederiz.

 

  

Kriterlere Uygun Makale Göndermek İçin Makalenizi (.doc ve .docx) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine e-mail atabilirsiniz.