Turkish Foreign Policy Towards Armenia in 2008-2009: Impact On Azerbaijani-Turkish Relations

Rovshan Ibrahimov
Associate Professor at Hankuk University of Foreign Studies (South Korea) 

Abstract

Relations between Turkey and Azerbaijan cannot be classified simply as the ratio of two nation-states in the international arena. The peoples of these two countries are united by common ethnic roots and understandably sympathetic to each other’s positions. Consequently, controversies between Turkey and Azerbaijan should be viewed in the framework of these specific relationships. This study will analyze the causes of the controversies between the two countries during Turkey’s rapprochement with Armenia between 2008 and 2009. It will also discuss the manner in which Turkey and Azerbaijan have resolved their problems and formed a new platform for the development of relations.

Keywords: Turkey, Azerbaijan, Turkish-Armenian rapprochement process, Nagorno- Karabakh conflict

 

Öz

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler uluslararası arenadaki sıradan iki ulusdevlet arasındaki ilişkiler gibi sınıflandırılamaz. Bu iki ülkenin halkı ortak etnik köken ile birbirine bağlıdır ve birbirinin pozisyonuna anlaşılabilir şekilde sempatiktir. Sonuç olarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ihtilaflar bu özel ilişki çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu çalışma, 2008-2009 yıllarında Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşma sürecinde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ihtilafları analiz etmektedir. Aynı zamanda bu çalışma Türkiye ve Azerbaycan’ın aralarındaki sorunları nasıl çözdüğünü ve ilişkilerini geliştirmek için kurdukları yeni platformları tartışmaktadır.

Anahtar kelimeler: Türkiye, Azerbaycan, Türkiye-Ermenistan yakınlaşma süreci, Dağlık Karabağ sorunu