Rusya’nın Orta Doğu Politikasını Şekillendiren Parametreler

Adına Rusya denilen bu ülke, Moskova prensliğinden büyük bir imparatorluğa doğru adım adım yol almış, önce Çarlık, ardından Sovyetler Birliği, sonra da Rusya Federasyonu olarak insanlık tarihinde yer almıştır.  Yüzyıllar boyunca iki kıtada birden toprağı olan Rusya, tarihin her döneminde ön plana çıkmış ülkelerden birisidir. 

 

Ancak tarih boyunca Batı'nın ekonomik modelleri Rusya'da sürekli olarak aksamış ve hiçbir dönemde Rusya, Batı’nın beklediği ve istediği yolda ilerlememiştir. Bugün de Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra Rusya’nın Batılı bir ülke olacağı umutları yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamış, hatta bazı uzmanlara göre de eski Sovyetler Birliği’nin yeniden kurulacağı söylenmeye başlanmıştır.

 

Ortadoğu bölgesi dün olduğu gibi bugün de Rusya’nın ulusal güvenliğini doğrudan tehdit eden bölgelerin başında gelmektedir. Soğuk Savaş’ın bitimini takip eden sürecin başlarında, Rusya’nın güvenlik algılamalarında zorunlu olarak meydana gelen değişiklikler, Rusya’nın bölgeye yönelik bakışında bazı değişimlere neden olduysa da, ABD’nin "Büyük Orta Doğu Projesi“ni (BOP)  ilan etmesiyle birlikte Rusya yeniden bölgeye yönelik ilgisini artırmaya başlamıştır.