Roles and Reality: Turkish and Brazilian Engagement with Africa

Patrick SYKES

 

Abstract

In the enthusiasm to declare a second ‘scramble for Africa’ by emerging powers, China has dwarfed the debate, fuelled by the zero-sum perception that its gain is the United States’ loss. Although middle powers such as Turkey and Brazil have equally global ambitions, their growing engagement with the continent has received little critical attention. This article identifies the roles that Turkey and Brazil have adopted in their foreign policy towards African countries, and analyses these roles against the realities on the ground. It finds that their discourses of sustained partnership and support are belied by the kinds of resource-hungry economic interests favoured by prior colonial projects, and misleadingly selective histories of affinity that amplify partial connections to a continental scale.

 

Keywords: Turkish Foreign Policy, Brazilian Foreign Policy, Africa, Turkey-Africa, Brazil-Africa, Role Theory, MSSD

 

Öz

Çin’in kendi kazancını ABD’nin kaybı olarak değerlendiren sıfır toplamlı oyun anlayışı, yükselen güçlerin ikinci ‘Afrika kapışması’ sürecindeki tartışmaları gölgede bırakmıştır. Brezilya ve Türkiye gibi orta güçler de küresel hedefleri olmasına rağmen çok az dikkat çekmişlerdir. Bu makale Türkiye ve Brezilya’nın Afrika ülkelerine yönelik dış politikalarında belirledikleri rolü tanımlamakta ve bu rollerin sahadaki gerçeklikle ne kadar uyuştuğunu analiz etmektedir. Afrika'daki işbirliği ve destek söylemlerinin geçmişte sömürgeci güçler tarafından da benimsenen doğal kaynak odaklı iktisadi çıkarlarla çeliştiğini vurgulayan makale, bölgedeki yanıltıcı ve tarafsız olmayan tarihsel ilişkileri de ortaya koymaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Brezilya Dış Politikası, Afrika, Türkiye-Afrika, Brezilya-Afrika, Rol Teorisi, MSSD