Ermeni “Soykırımı” İddiaları, Amerikan Kongresi ve Türkiye

Oğuz ÇELİKKOL

 

Öz

 

Anadolu’da meydana gelen 1915 olaylarını “soykırım” olarak uluslararası topluma ve Türkiye’ye kabul ettirme çabaları 1970’li yılların ikinci yarısında başlamıştır. İlkin Türkiye’ye karşı Ermeni örgütlerin terörizm eylemleriyle başlayan kampanya, sonrasında üçüncü ülkelerin parlamentolarında kabul edilen kararlarla devam etmiştir. Ermeni lobisi, soykırım iddialarını uluslararası topluma kabul ettirme ve Türkiye üzerinde baskı oluşturma yönünde bugüne kadar önemli ilerleme sağlamıştır. Türkiye, Ermeni lobisinin bazı ülkelerden destek alan bu kampanyasına konunun siyasileştirilmeden tarihçilere bırakılması, tek bir grubun çektiği acılar üzerinde odaklanmanın yanlışlığı, 1915 olaylarının o zamanki tüm Anadolu nüfusu üzerindeki etkilerinin dikkate alınması temelinde karşı çıkmaktadır. Birçok Avrupa ülkesi parlamentosunun aldığı “soykırım” kararlarından sonra ABD Kongresi’nin konuya yaklaşımı daha da önem kazanmıştır. Bu makale 1990 yılında ABD Senatörleri Robert Dole ile Robert Byrd arasındaki konuyla ilgili yaşanan mücadeleyi okuyucunun dikkatine sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: 1915 Olayları, Soykırım, Terörizm, Parlamento Kararları, ABD Kongresi

 

Abstract

 

Armenian lobby has started its activities to pressure the international community and Turkey to accept the events of 1915 that happened in Anatolia as “genocide” during the second half of the 1970s. This campaign first took the shape of the activities of the Armenian terrorist organizations against Turkey and later turned into political as third country parliaments have begun to accept Armenian genocide resolutions negatively affecting Turkey’s relations with these countries. US Congress position on the subject has become more important after the parliaments of many European countries have adopted “Armenian Genocide” resolutions. This article aims at bringing to the attention of the readers the struggle between senators Dole and Byrd on an Armenian genocide resolution presented in the US Senate in 1990.

Keywords: Genocide, Terrorism, Parlementary Resolutions, US Congress, US Senate.