Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL ile Söyleşi: SURİYE’DEKİ İÇ SAVAŞIN ETKİLERİ

1.Suriye’de yaşanan iç savaşın temel sebebi nedir?

 

Suriye’de yaşanan krizin temelinde Suriye halkının talep ettiği siyasi ve ekonomik reformların yapılamaması yatmaktadır. Arap Dünyasının karşılaştığı problemlerin temelinde Arap ülkelerindeki siyasi sistemin kendisini yenileyememesi vardır. Suriye’de aynı problemden dolayı bugün ki duruma gelmiştir. 1963 Yılından beri Baas Partisi, ülkeyi tek parti olarak ağır despotik bir rejimle yönetmektedir. Baas Partisi kendisini yenileyememiş, gerekli siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştirememiştir. Suriye’de bu despotik tek parti yönetiminin üzerinde bir de mezhep sorunlarını körükleyen bir aile yönetimi vardır. Suriye’de Esed ailesinin yönetimi kırk beş yıldan fazla bir zamandan beri devam etmektedir. Suriye’deki sorunun temelinde Baas Partisi’nin ve babadan oğula geçen bir aile yönetiminin halkın isteklerini dikkate almaması ve halkın siyasi ve ekonomik alanda değişiklik isteklerini şiddetle ve zor yoluyla durdurmak istemesi, ülkedeki çağın gereklerine artık uymayan siyasi ve ekonomik düzeni yenileyememesi yatmaktadır. Haberleşme alanındaki teknolojik yeniliklerle birlikte Arap halkları dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilme imkânı bulmuş ve bunlardan etkilenmiştir.

 

Söyleşinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.