Big Business Influence on European Union Decision-Making: The Case of the European Round Table of Industrialists

Uğur Burç YILDIZ
Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir Üniversitesi.

 

Okumak için tıklayınız

 

Abstract

 

There are currently nearly 30,000 lobbyists in Brussels, of which two-thirds work for business interests, with representatives of multinationals and big business groups hav- ing the most influence on decision-making in the European Union. This article ex- plores the influence of the European Round Table of Industrialists, a leading European business group of 50 chief executives and chairmen of Europe’s major multinationals, to EU decision-making in line with its members’ interests. It is argued in the article that the European Round Table of Industrialists acted as an agenda-setter and policy- maker of the Single European Act and Trans-European Networks, and promoted the incorporation of the stages of the Economic and Monetary Union into the Maastricht Treaty through helping the European Commission in its struggle to convince member states. In addition to directly influencing the EU on these issues, the European Round Table of Industrialists also tried to influence EU decision-making by asking EU po- litical actors to accelerate the accession of Central and Eastern European Countries, restructure European higher education and sign the Transatlantic Trade and Investment Partnership with the United States.

 

Keywords: European Round Table of Industrialists, European Union, Lobbying, Rational Choice Institutionalism.

 

Öz

 

Brüksel’de günümüzde, üçte ikisi iş dünyasının çıkarları için çalışanlar olmak üzere yaklaşık 30.000 lobici bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nde karar alımına en çok etkide bulunanlar ise çokuluslu işletmelerin ve büyük işletme gruplarının temsilcileridir. Bu makalede, Avrupa’nın en büyük 50 çokuluslu işletmesinin yönetim kurulu başkanı ve icra kurulu başkanından oluşan Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası’nın, üyelerinin çıkarları doğrultusunda Avrupa Birliği’nde karar alımına etkisi araştırılmaktadır. Makalede, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası’nın, Avrupa Tek Senedi ve Trans- Avrupa Ağları için gündem belirleyici ve politika yapıcı şeklinde hareket ettiği ve Ekonomik ve Parasal Birliğin aşamalarının Maastricht Anlaşması’na dahil edilmesi için üye ülkeleri ikna etmeye çalışan Avrupa Komisyonu’na yardımcı olarak buna katkıda bulunduğu ileri sürülmektedir. Bu konularda Avrupa Birliği’ni doğrudan et- kilemesinin yanı sıra, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nin katılımlarının hızlandırılmasını, Avrupa’da yükseköğretimin yeniden yapılandırılmasını ve Amerika Birleşik Devletleri ile Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasının imzalanmasını Avrupa Birliği’nin siyasi aktörlerinden talep ederek karar alımına etkide bulunmaya çalışmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası, Avrupa Birliği, Lobicilik, Rasyonel Seçim Kurumsalcılığı.