ABD-Ukrayna İlişkilerinde Rusya Etkisi

Zafer YILDIRIM

Yrd. Doç. Dr., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kocaeli Üniversitesi.

 

Okumak için tıklayınız

 

Öz

 

2013 Şubat’ında Ukrayna’da bir iç sorun olarak başlayan gelişmeler, kısa sürede Rusya-Ukrayna krizine dönüşmüş, ardından ise uluslararası bir sorun haline gelmiştir. Rusya, Yakın Çevre’si olarak değerlendirdiği Ukrayna’nın Batı’ya yaklaşma gayretlerinden kaygı duymaktadır. Ancak ABD’nin bölge ve Ukrayna politikalarının bu kaygıyı desteklediğini söylemek güçtür. Rusya’nın bağımsızlığının ilk yıllarında Batı ile uyumlu politika izleme gayreti, Vladimir Putin’le birlikte terk edilmiş ve Batı dünyası ile “soğuk barış” olarak adlandırılan bir politika izlenmeye başlanmıştır. Bu politikada Ukrayna büyük bir önem kazanmıştır. Uygulanan politikaların temel motivasyonu, Rusya’nın dünyada ve özellikle Batı karşısında Sovyetler’in siyasi mirasçısı olarak kabul görmesi ve buna uygun olan yeri almasıdır. Rus dış politikasının ABD-Ukrayna İlişkileri üzerindeki yönlendirici etkisinin izahı çalışmanın ana temasını teşkil etmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Rusya, Ukrayna Krizi, ABD, Soğuk Barış

 

Abstract

 

The crisis between Russia and Ukraine, which started as a domestic unrest in Ukraine, is now an international problem. Russia regards Ukraine as its “near abroad” and is worried about the attempts to establish close ties between Ukraine and the U.S. However, it is not possible to argue that Ukraine and surrounding regions occupy an important place in the current U.S. foreign policy. In Russia, Western-friendly foreign policies of the post-Soviet governments were met with serious domestic opposition; and with Vladimir Putin, there was a gradual shift in Russia's position which resulted in the “cold peace” between Russia and the West. Ukraine has gained a new importance in Russian foreign policy. The main motivation behind the new policies is to assert Russia's place in the world as a super power and the successor of the Soviet Union. This paper deals with the effect of the new Russian foreign policy on the U.S.-Ukraine relations.

 

Keywords: Russia, Ukraine Crisis, USA, Cold Peace