Dynamics of Judicial Reforms in Turkey: Interplay Between EU and Domestic Factors

İkboljon QORABOYEV

Yrd. Doç. Dr., Uluslararası Hukuk, Turgut Özal Üniversitesi.

 

İsa AFACAN

Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararsı İlişkiler Bölümü. Turgut Özal Üniversitesi. 

 

Okumak için tıklayınız

 

Abstract

 

This paper aims to present an overview of judicial reforms in Turkey and un- derline some external and internal dynamics that have caused these reforms. Until now, comprehensive accounts of reform were mainly concentrated on political and human rights advancements. This article will focus in detail on judicial reforms undertaken since the recognition of Turkey as an official can- didate to EU. Most of these reforms correspond also to the first two terms of current ruling party (AKP) which cover years 2002-2011. The paper tries to underline EU and domestic dynamics of legislative policies on judiciary in Turkey by utilizing Putnam’s “two-level games” approach and how they ac- count for changes in legislative attitude of Turkish government.

 

Keywords: Turkey, Judicial Reforms, Criminal Justice, Reform Packages, EU Accession

 

Öz

 

Bu makalenin amacı Türkiye’deki Adli Reformların genel görünümünü su- narak bu reformlara neden olan iç ve dış etkenleri vurgulamaktır. Günümüze kadar reformlarla ilgili çalışmaların büyük bölümü temel olarak politik ge- lişmeler ve insan haklarındaki ilerlemelere yoğunlaşmıştır. Bu makalede ise Türkiye’nin AB’ye resmi adaylık statüsü kazanmasından itibaren gerçekleşen adli reformlar detaylı olarak incelenmektedir. Ayrıca bu reformların birçoğu da şuan ki iktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ilk iki dönemi olan 2002-2011 yılları arasına tekabül etmektedir. Makalede Putnam’ın “İki Seviyeli Oyun” modeli kullanılarak yasama ilkelerini oluşturan AB ve yerel dinamiklerinin Türk hukukundaki önemi vurgulanmış, Türk hükümetinin ya- sama alışkanlıklarını nasıl bir değişikliğe sebep olduğu izah edilmeye çalışıl- mıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Adli Reformlar, Ceza Yargılaması, Reform Paketleri, AB Üyeliği