Rapprochement between America and China during the Nixon Era: A Product of Timing or the Leadership?

Ali Onur ÖZÇELİK
Yrd. Doç. Dr.

 

 

Abstract

This article explores the rapprochement between America and China in 1970s. By ending two-decade old antagonism and realizing the most important strategic shift of the Cold War era, both states have changed the course of the world politics since the middle of the Cold War. In elaborating one of the most historical events in the American foreign policy, the article tries to find an answer for one big question: Was Nixon a unique leader to initiate the U.S. opening to China or was it purely a product of timing?  The findings suggest that although the time provided important motivation for rapprochement, this had not been possible if Nixon did not show his determination.

Key Words: Rapprochement between America and China, Leadership, Realpolitik, American Foreign Policy

 

Özet

Bu makale, Amerika ve Çin arasında 1970’lerdeki uzlaşmayı  incelemektedir. Yirmi yıllık düşmanlığı sonlandıran ve Soğuk Savaş’ın en önemli stratejik kayışını gerçekleştiren iki devlet, Soğuk Savaş’ın ortasından itibaren dünya politikasının gidişatını değiştirmiştir. Amerikan dış politikasındaki en önemli tarihi olaylardan bir tanesini ele alan bu makele, büyük bir soruya: Amerikanın Çin’e açılması için Nixon eşsiz bir lider miydi yoksa bu süreç tamamen zamanın bir ürünü müydü? cevap aramaktadır. Bulgular, zamanlama uzlaşma için önemli bir motivasyon sağlamasına rağmen, Nixon’ın kararlılığı olmasa bu uzlaşmanın imkansız olduğunu önermektedir.

 

Anahtar Kelimer: Amerika ve Çin Arasında Uzlaşma, Liderlik, Realpolitika, Amerikan Dış Politikası