Suriye İç Savaşı’nda PYD’nin Aktörleşmesinin Başlıca Nedenleri

Ömer Göksel İŞYAR
Prof. Dr., Ömer Göksel İşyar, Uludağ Üniversitesi

 

 

Öz

 

PYD’nin aktörleşmesi açısından Suriye iç savaşının 2011-2014 arası kesiti, incelenmesi gereken önemli bir dönemdir. PYD açısından Suriye topraklarının tarihsel rolü ve Şam rejimi ile olan kuvvetli bağlarının önemi yadsınamaz. PYD, aktörlük sürecinde, ideolojik olarak bağlı olduğu PKK liderliğinden ve bunun yanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin fikirsel ve eylemsel başarılarından büyük ölçüde etkilenmiştir. PYD’nin Suriye’de takip ettiği ‘Kürtlük davası’ ve diğer Kürt partileriyle arasındaki irtibatı da oldukça belirleyici olmuştur. Suriye’deki Kürt partileri içinde, askerî yapılanmaya en fazla önem veren örgüt olarak bilinen PYD, rakipleri ve düşmanları ile başarılı savaş ve mücadeleler verebilmiştir. Dolayısıyla örgütün aktörlüğü bu askerî başarılara da bağlı olmuştur. PYD’nin etkinleşmesi açısından Türkiye ve ABD politikalarının rol ve etkileri de analiz edilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Suriye İç Savaşı, Ortadoğu, Arap Baharı, PYD / YPG / PKK, Türk Dış Politikası.

 

Abstract

 

In terms of the actorness of the PYD, the period between 2011-2014 of the Syrian civil war is important to be examined. For the PYD, the historical role of the Syrian land and the strong ties with the Damascus regime can not be denied. The PYD was largely influenced by the PKK leadership, which was ideologically dependent, and by the ideological and operational achievements of the Iraqi Kurdish Regional Government. The ‘Kurdish case’ followed by the PYD in Syria and the contact with other Kurdish parties have also been quite decisive. Within the Kurdish parties in Syria, PYD, known as the organization that attaches great importance to military structure, has been able to proceed successful warfare and struggles with its competitors and enemies. Therefore, the actorness of the party is also linked to its military success. The role and effects of Turkey and US policies have also been analyzed in terms of the effectiveness of PYD.

 

Keywords: Syrian Civil War, Middle East, Arab Spring, PYD / YPG / PKK, Turkish Foreign Policy.