Devam Eden Denizden Göç Krizinden Kaynaklanan Uluslararası Deniz Hukuku ve Deniz Güvenliği Uygulamaları

International Law of the Sea and Maritime Security Implications Arising From the Ongoing Crisis Related to Migration by Sea*

Devam Eden Denizden Göç Krizinden Kaynaklanan Uluslararası Deniz Hukuku ve Deniz Güvenliği Uygulamaları

 

Burak Şakir Şeker
Guest Lecturer (International Relations), Gazi University.

 

Abstract

Many refugees fleeing from the conflicts in their countries have been entering the other target states after long sea trips. But these journeys come with some implication of the extent of application of international law of the sea. So migration by sea and human trafficking are both not new practices. The major problem has been to identify the rights and obligations of the concerned states, the vessels and the migrants or trafficked people. This article discusses trends in the migration crises by sea and examines the adequacy and application of international legal and policy instruments regarding human trafficking, migrant smuggling, as well as maritime safety and security. It considers the role and challenges of salient international and national institutions in mitigating and preventing this nightmare aiming with the shortcomings of the international law of the sea for managing irregular migration.

 

Keywords: Illegal Migration, Human Trafficking, Migrant Smuggling, Maritime Security.

 

Özet

Ülkelerindeki çatışmalardan kaçan bir çok mülteci uzun deniz yolculuklarından sonra hedef ülkelere ulaşmaktadırlar. Ancak bu yolculuklar, belirli bir derecede uluslararası deniz hukuku uygulamalarının gereklerini de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple denizden göç ve insan ticaretinin her ikisi de yeni çalışma alanları değillerdir. İlgili devletlerin, vasıtaların, göçmenlerin ve mağdurların hak ve yükümlülüklerinin tanımlanması en büyük sorundur. Bu makale, denizden göç krizlerindeki yeni eğilimleri tartışmakta ve insan ticareti ile göçmen kaçakçılığı hakkındaki uluslararası hukuki ve politik araçların yeterliliğini ve uygulamalarını deniz emniyeti ve güvenliği ile birlikte incelemektedir. Makale, önemli ulusal ve uluslararası kurumların bu kabusu yatıştırma ve önlemedeki görev ve zorluklarını dikkate almaktadır.

 

Anahtar Kelimeler: Yasa Dışı Göç, İnsan Ticareti, Göçmen Kaçakçılığı, Deniz Güvenliği.