Türkiye Avrupa Birliği’ndeki Çıkarlarını Nasıl Koruyabilir?: Avrupa Halk Partisi’nin Rolü

How can Turkey Protect Its Interests in the European Union?: The Role of the European People’s Party

Türkiye Avrupa Birliği’ndeki Çıkarlarını Nasıl Koruyabilir?:  Avrupa Halk Partisi’nin Rolü

 

Uğur Burç Yıldız
Assistant Prof., İzmir Katip Çelebi University, Department of International Relations.

 

 

Abstract

 

The European People’s Party is the most powerful political force in influencing decision-making in the European Union’s institutions. Thus, this party’s views are not only very important for the European Union itself, but also for Turkey in terms of its membership bid and protection of its many other interests. The European People’s Party, however, is strictly against granting Turkey the membership of the European Union, most importantly because it believes that Turkey does not share European cultural identity and Christian Democratic values. It also harms Turkish interests regarding the so-called Armenian genocide and the Cyprus question. Although the party has acted against Turkey for discriminatory reasons, due to its significant power in the European Union, this article recommends that Turkey’s ruling Justice and Development Party should become an associated member of the European People’s Party. This would give the Justice and Development Party the right to vote in the institutions of the European People’s Party. It is also recommended that the Justice and Development Party should empower its office in Brussels in order to influence the European People’s Party members in leading European Union institutions through lobbying methods. Such pragmatic moves should help maintain Turkey’s membership prospects and protect many Turkish interests.

 

Key Words: European People’s Party, European Political Parties, Justice and Development Party, Lobbying.

 

 

Öz

 

Avrupa Halk Partisi, Avrupa Birliği’nin kurumlarında karar alımına etki eden en önemli siyasi güçtür. Bu nedenden dolayı, partinin görüşleri sadece Avrupa Birliği için değil üyelik ve diğer çıkarlarını koruması açısından Türkiye için de çok önemlidir. Ancak, Avrupa Halk Partisi, en önemli nedenler olarak Avrupa kültür kimliğini ve Hıristiyan Demokrat değerleri paylaşmadığı gerekçesiyle Türkiye’ye Avrupa Birliği üyeliği verilmesine karşı çıkmaktadır. Ayrıca, Avrupa Halk Partisi, sözde Ermeni soykırımı ve Kıbrıs sorunu konularında Türkiye’nin çıkarlarına zarar vermektedir. Avrupa Halk Partisi Türkiye’ye yönelik ayrımcı nedenlerle hareket etmesine rağmen, bu makale iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bu organizasyona Avrupa Birliği’ndeki önemli gücünden dolayı ortak üye olmasını önermektedir. Böylece, Adalet ve Kalkınma Partisi, Avrupa Halk Partisi’nin kurumlarında oy kullanabilecektir. Makalede ayrıca, Avrupa Halk Partisi’nin Avrupa Birliği’nin önde gelen kurumlarındaki üyelerini lobi yöntemleri ile etkilemesi için Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Brüksel’deki ofisini güçlendirmesi önerilmektedir. Bu pragmatik eylemler, Türkiye’nin üyelik olasılığının devamına ve diğer birçok çıkarının korunmasına yardımcı olabilir.

 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Halk Partisi, Avrupa Siyasi Partileri, Adalet ve Kalkınma Partisi, Lobicilik.