Terörizmin Uluslararası Sistem ve Uluslararası Hukuk İlişkisinde Ortak Tanımlama Sorunu

Terörizmin Uluslararası Sistem ve Uluslararası Hukuk İlişkisinde Ortak Tanımlama Sorunu

The Problem of Common Definition of Terrorism in Relation to International System and International Law

 

Yusuf ÇINAR

 

Özet

 

Terörizm uluslararası toplumun gündeminde sıklıkla yerini almaktadır. Fakat terörizmin ortak tanımlama sorunu güncelliğini korumaktadır. Bu çalışmanın temel amacı terörizmin ortak tanımlama sorununun sebeplerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışma yorumsamacı yaklaşımdan hareketle terörizmin tanımlanmasında ulus devletin uluslararası sistem ile kurmuş olduğu ilişkinin niteliği ele alınmaktadır. Ayrıca makalede self determinasyon ve terörizm arasındaki ilişki tartışılmaktadır. Bu makale terörizm kavramının ortak tanımlama sorunun devam edeceği sonucuna varmıştır.

 

Anahtar Kavramlar: Terörizm, Uluslararası Sistem, Uluslararası Hukuk, Self Determinasyon.

 

 

Abstract

 

Although the concept of Terrorism often takes place in the international community's agenda, it still has common definition problem. The main purpose of this study is to reveal the causes of the common definition problem of terrorism. In this context, the study discusses the nature of the relationship between the nation-state and the international system in defining terrorism from the perspective of the interpretivist. Moreover, the relation between self-determination and terrorism is discussed in the article. This article concludes that the concept of terrorism's definition problem will continue in the future.

 

 Key Concepts: Terrorism, International System, International Law, Self Determination.