27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Sonrasındaki Askeri Müdahaleler ile 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Sebep, Sonuç, Planlama ve İcralarının Mukayeseli Analizi

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Sonrasındaki Askeri Müdahaleler ile 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Sebep, Sonuç, Planlama ve İcralarının Mukayeseli Analizi

Military Analysis of the Cause, Consequence, Planning and Execution of the Military Intervention of 27 May 1960 Military Strike and the Impact Initiative of December 15, 2016 

Savaş BİÇER

 

Öz

 

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye’de meydana gelen darbe teşebbüsü, demokrasiye gönülden bağlı halk tarafından başarılı bir şekilde yenilgiye uğratıldı. Darbe başarıya ulaşmadan bastırılmış olmasına rağmen, gerek ülke içerisinde, gerekse bölgesel ve uluslararası alanda etkileri olmuştur. Bu makalede, askeri darbelerin başarılı olsun ya da olmasın, nedenleri ile Türkiye’de askeri darbelere yol açan siyasi süreçler ve Türk siyasi hayatında geçmişte yaşanan darbeler ile 15 Temmuz kalkışmasının benzerlik ve faklılıkları analiz edilecektir.

 

Anahtar kelimeler:Askeri darbe, darbe teşebbüsü, başarısız darbe, darbelerin nedenleri, darbelerin benzerlik ve farklılıkları.

 

Abstract

 

The military coup attempt that occurred in Turkey on the night of 15 July 2016 was successfully defeated by the people as a loyalty of the citizens to stand for democracy. In spite of the fact that the coup attempt was put down, it will have domestic, regional and international implications. This article is an analysis of the reasons of the coups either failed or not, the paths Turkish politics may cause the coup and the similarities and differences of the coups experienced in the Turkish political life.

 

Keywords: Military Coup, coup attempt, failed coup, cause of the coups, similar reasons of the coups