Rusya- İran Enerji İşbirliği “Kapsamlı Ortak Eylem Planı” Sonrası Değişen Dengeler”

Rusya- İran Enerji İşbirliği “Kapsamlı Ortak Eylem Planı” Sonrası Değişen Dengeler”

Russian-Iranıan Energy Cooperation Changed Balances Followıng the “Comprehensive Joint Action Plan”

Ayşegül Ketenci

 

Öz

Nükleer kapasite, globalleşen dünyada hızla artan enerji ihtiyacının karşılanması ve askeri alanda güçlü olabilmek için vazgeçilmez bir araçtır. Rusya, İran’ın nükleer gelişimine belirli şartlar ve kısıtlamalar dahilinde yardımda bulunmaktadır. 2015’te “Kapsamlı Ortak Eylem Planı”nı imzalayan İran’ın 10 yıl boyunca nükleer silah üretimi durdurulmuş ancak sivil nükleer gelişiminin de önü açılmıştır. Anlaşma tam anlamıyla uygulamaya koyulduğunda, İran dünya pazarlarına önemli bir petrol-doğalgaz ihracatçısı olarak çıkabilecektir. İmzalanan anlaşma sonrası Rusya ve İran rakip mi olacak yoksa işbirliği içinde mi kalacak sorusunun cevabı bölgesel ve küresel birçok dengeyi etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Enerji İşbirliği, Rusya, İran, Nükleer.

Abstract

Nuclear capacity is an indispensable tool to provide the rapidly increasing energy needs of the globalizing world and to be strong in the military arena. Russia is helping Iran's nuclear development under certain conditions and constraints. Having signed the "Comprehensive Joint Action Plan" in 2015, Iran's nuclear weapons production has been halted for 10 years, but civilian nuclear development has also been paved. When the agreement is fully implemented, Iran will be able to become an important oil and natural gas exporter to world markets. After the signing of the agreement, whether Russia and Iran will be competing or not, will the answer to the question affect the many regional and global balances.

Keywords: Energy Cooperation, Russia, Iran, Nuclear.