PKK/KCK’nın Stratejisi, Taktikleri ve Taktik Düzeyde Etnik Terörle Mücadele

M. Sadi Bilgiç
Bağımsız Araştırmacı

Öz:

30 yıla yakın bir süredir devam etmekte olan PKK/KCK terörü gerek insani kaynaklar gerekse ekonomik kaynaklar bakımından ciddi kayıplara neden olmuş ve Türkiye’nin en önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir. Çözüm süreci ile çatışmaların durması ve sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi umutları belirmiş ise de daha alınacak uzun bir yol bulunmaktadır. Terörle mücadele uzun yıllar boyunca teröristle mücadele şeklinde yürütülmüş, son dönemlerde terörizmle mücadele şeklinde çok boyutlu olarak yürütülmeye başlanmıştır. Stratejik düzeyde bu değişim yaşanmasına karşın taktik düzeydeki uygulamalar daha çok teröristle mücadele şeklinde yürütülmüş, sadece bazı ilçelerde, sınırlı sürelerle terörizmle mücadele şeklinde, başka bir deyişle çok boyutlu olarak yürütülmüştür. Bu çalışmada; taktik düzeyde, silahlı güç kullanmayı içeren klasik model ile en az silahlı güç kullanımıyla halkla birlikte mücadelenin çok boyutlu olarak yürütülmesini içeren karma model incelenmekte ve karşılaştırmalı analiz edilerek taktik düzeyde bir mücadele modeli önerisi yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: PKK, KCK, etnik terörle mücadele, taktik düzeyde etnik terörle mücadele, klasik model, karma model

 

Abstract:

Terrorist activites of PKK/KCK, which has been going on for some 30 years, have caused serious losses in terms of both humanitarian and economic resources and continues to be one of the most important problems of Turkey. Despite hopes for cessation of conflicts and a lasting solution that have arised with the ongoing  settlement process, there is still a long way to go. Fighting terror, which has been conducted for many years as fighting terrorists, is now being conducted as combating terrorrism, with a multi-dimentional approach in recent years. Despite these changes at strategical level, practices at tactical level continued to be a fight against terrorists; combating terrorism approach with a multi dimensional approach  has been limited to some districts and certain periods of time. In this study, at tactical level, classical model, which is based on using armed force and combined model, which comprises limited use of force and multi dimensional efforts including contribution of people, are examined and compared to each other in order to propose a model for a tactical struggle. 

Keywords: PKK, KCK, combating ethnic terror, combating ethnic terror at tactical level, classical model, combined model