Alman Gençlik Dairesi (Jugendamt) ve Koruma Altına Alınan Türk Kökenli Çocuklar

Selim Vatandaş
Araştırma Asistanı, BİLGESAM / Kocaeli Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı-AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Programı Yüksek Lisans Öğrencisi

 

Öz:

Bu çalışmada Almanya’da Gençlik Dairesi’nin (Jugendamt) çocuk koruma önlemleri ile ilgili uygulamalarının ardından ortaya çıkan problemler incelenmektedir. Makalede ayrıca Almanya’daki göçmen aileler bağlamında çocuk koruma tedbirleri ele alınmaktadır. Bu çerçevede ilk olarak karşılaştırmalı bir inceleme ile Fransa, İngiltere ve Türkiye’deki çocuk koruma sistemlerine değinilmektedir. Bununla birlikte Almanya’da çocukların ve gençlerin korunması ile ilgili tarihsel süreç ortaya konulmakta, Alman Gençlik Dairesi’nin kurumsal yapısı tartışılmaktadır. Almanya’daki göçmen ailelerin hassasiyetlerini ve şikâyetlerini örneklerle sunmaya çalışan makale, istatistikî verilerle desteklenmektedir. Sonuç bölümünde ise özellikle Almanya’da yaşayan Türk kökenli göçmen ailelerin problemleri göz önünde bulundurularak sorunlara ilişkin Türkiye’nin de yapıcı olarak dâhil olabileceği savunulmaktadır. Makalenin odaklandığı esas nokta Almanya’da Jugendamt’ın yetkilerini aldığı hukuki zemin ve bu zeminde gençlik dairesi yetkililerinin denetimine ilişkin eksikliklerdir.

Anahtar Kelimeler: Alman Gençlik Dairesi, koruma altına alınan çocuklar, Almanya, Türkiye, Jugendamt

 

Abstract:

This article endeavours to elaborate on the problems ensuing from the implementation of the German Youth Office (Jugendamt) child salvation (welfare) measures. The article evaluates the essence of child welfare measures by focusing on the immigrant families in Germany. In order to provide differing perspectives, the article also looks at varying implementations in France, Britain and Turkey. In the light of examples drawn from these countries, the article attempts to analyse the Jugendamt policies by explaining the relevant cases as well as its history and structure. The main finding of the article is that currently, the inadequate legal regulations concerning the German Youth Office leads to a mistreatment of the children of immigrant families, especially those of Turkish origin in Germany. The article concludes with a suggestion that Turkey can contribute positively to the solution of the problem, especially one facing families of Turkish-origin.

Keywords: German Youth Office, child protection, Germany, Turkey, Jugendamt