AB ve ABD Serbest Ticaret Anlaşması Sürecine Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması Özelinde Bir Bakış

İlhan Güllü
Yrd. Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Öz

Avrupa Birliği’nin Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerini sürdürmekte olduğu ticaret ve yatırım ortaklığını amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), taraflar arasındaki dış ticareti hızlandıracak küresel dinamikleri harekete geçirme yönünde önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu süreç, olumlu sonuçlanması halinde küresel en büyük iki ekonomik blok arasında ticari kısıtlamaların kaldırılmasının ötesinde, Atlantik’in iki yakasını aşan sonuçlar doğuracak mahiyettedir. Ancak Türkiye, AB’ye tam üye olmaması nedeniyle sürecin dışında kalırken, 1996 yılından beri Gümrük Birliği Anlaşması’nı uyguluyor olması dolayısıyla da olası STA’nın etki alanında bulunmaktadır. AB’nin diğer ülkelerle yaptığı anlaşmalar gibi, AB-ABD Transatlantik Serbest Ticaret Anlaşması da Gümrük Birliği Anlaşması’nın Türk dış ticareti üzerindeki olumsuz etkilerini derinleştirecektir. Bu nedenle, söz konusu anlaşmanın doğuracağı küresel ve bölgesel sonuçlar AB kamuoyunda şiddetle tartışılırken Türkiye’nin bu sürecin dışında kalabileceği düşünülmemelidir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, dış ticaret, Gümrük Birliği, Türkiye ekonomisi

 

Abstract

The European Union and the United States of America continue talks regarding the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), which aims at partnership in trade and investment. The partnership is regarded as an impetus to trigger global dynamics  that will increase trade between the two parties. In case of successful completion of the process, the impact of the partnership will be more than just elimination of trade barriers between the two biggest economic blocks in the world. Its impact will extend beyond the two sides of the Atlantic. While Turkey remains outside of the process because it is not a full member of the EU, the Partnership will affect Turkey due to the fact that Turkey has been part of the European Customs Union since 1996. Like any agreement the EU enters with another country, this partnership will deepen the negative impacts of the Treaty of Customs Union on Turkey’s foreign trade too. Hence, while global and regional consequences of this partnership is vehemently discussed in European countries, similar discussions are needed in Turkey as well. 

Keywords: European Union, United States of America, foreign trade, Customs Union, Turkish economy.