Avrasya’da Bölgesel İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi

Pelin Musabay Baki
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Proje Direktörü 

Öz

SSCB’nin dağılışını takiben Avrasya’da, yeni bölgeselcilik kapsamında, yeni bölgesel işbirliği girişimleri ortaya çıkmıştır. Geçmişi 1992 yılında başlatılan Türk Devletleri Zirveler Sürecine uzanan Türk Konseyi, 2014 yılı itibarıyla bu girişimlerin en son örneklerinden biridir. Azerbaycan, Kazakistan Kırgızistan ve Türkiye’nin devlet başkanlarının 2009 yılında imzaladığı Nahçivan Anlaşması’yla kurulan Konsey, zamanla çok boyutlu bir bölgesel işbirliği mekanizması haline dönüşmüştür. Konsey’in son Devlet Başkanları Zirvesi 4-5 Haziran 2014 tarihinde Bodrum’da turizm işbirliği temasıyla gerçekleşmiştir. Bu makalede, Türk Konseyi bünyesindeki işbirliğinin bölgesel ve küresel düzlemlerdeki etkileri irdelenecektir. Bu çerçevede, SSCB’nin dağılışının ardından Türk devletleri arasındaki işbirliği, Zirveler Süreci, Türk Konseyi’nin yapısı ve faaliyetleri mercek altına alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Konseyi, bölgeselcilik, Avrasya, zirve

 

Abstract

After the collapse of USSR, within the framework of new regionalism, new regional cooperation initiatives have arisen in Eurasia. The Turkic Council, background of which goes back to the Summit Process of Turkic States launched in 1992 presents one of the last initiatives to this end as of 2014. The Council, established in 2009 with signing of the Nahkchivan Agreement by Heads of State of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey has turned into a multi-dimentional regional cooperation mechanism in due course. Last Summit of Heads of State of the Council was held on 4-5 June 2014 in Bodrum with the theme of tourism cooperation. In this article, the impact of cooperation within the Turkic Council on regional and global scales will be examined. In this regard, the article will focus on the cooperation among the Turkic States after the collapse of the USSR, the Summit Process, the structure of the Turkic Council and its activities. 

Keywords: Turkic Council, regionalism, Eurasia, summit.