Bahar 2013 Sayı 8

BİLGE STRATEJİ Cilt: 5 Sayı: 8 (Bahar 2013)

 

Editör'den

 

YORUMLAR / COMMENTARIES

 

An Evaluation of the Last Decade of Turkish Foreign Policy

İlter TÜRKMEN

 

A Response to Vahakn Dadrian’s Book Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I Armenian Case and its Contemporary Legal Ramifications

Şener ÇELİK

 

MAKALELER / ARTICLES

 

Bridging A (Mis)Perceptional Gap: The EU’s Eastern Partnership and Russian Policies in the Trans-Caucasus

AB’nin Doğu Ortaklığı Projesi ve Rusya’nın Güney Kafkasya Politikaları: Ortak Bir Algı Geliştirmek

Alexander SERGUNIN

 

Soft Power, Regionalism and Common Neighborhoods: Russia’s Potential in a Competitive Environment

Yumuşak Güç, Bölgeselcilik ve Komşuluk İlişkileri: Rekabetçi Bir Ortamda Rusya’nın Potansiyeli

Andrey MAKARYCHEV

 

Building Capacity for Public Understanding of Science: A Report on the Role of Science Centers

Toplumun Bilim Anlayışının Geliştirilmesi: Bilim Merkezlerinin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

Burçkin DAL, Yasemin ÖZDEM, Nilay ÖZTÜRK, Umut ALPER

 

21. Yüzyılla Tek Kutupluluk Tartışmaları

Debates on Unipolarity in the Twenty-First Century

Umut UZER

 

The Effect of Syrian Crisis for the Transformation and Integration of the Middle East

Suriye Krizinin Orta Doğu’daki Dönüşüm ve Bütünleşme Dinamiklerine Etkisi

Fehmi AĞCA

 

Nükleer Silahsızlanma Yolunda START Süreci

The START Process in the Way of Nuclear Disarmament

Sibel KAVUNCU

 

Montrö Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Altın Frank Uygulamasına İlişkin Tartışmaların Değerlendirilmesi

An Assessment on the Implementation of Gold Franc in the Framework of Montreux Convention

Cihat YAYCI

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

 

Musa Qasimli, USSR-Turkey: From Normalization of Relations Till New Cold War (1960-1979)

Alexander KORNILOV

 

Musa Qasimli, USSR-Turkey: From the Coup d’état to Collapse (1980-1991)

Alexander KORNILOV

 

David Harvey, Sermaye Muamması: Kapitalizmin Krizleri

Türkan BUDAK

 

Levent Yılmaz, Modern Zamanın Tarihi: Batı’da Yeni’nin Değer Haline Gelişi

Bekir ÜNAL