Güz 2009 Sayı 1

BİLGE STRATEJİ Cilt:1 Sayı:1 (Güz 2009)

MAKALELER / ARTICLES 

Orta Asya'da Arayış, "Sosyal Gen" ve Yeni Modeller
Pursuit in Central Asia, "Social Gene" and New Models
Bekir GÜNAY 

 

Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası ve Türkiye'ye Etkileri
Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey 
Arzu YORKAN

 

Geleceğin Süper Gücü Çin
China: Future’s Super Power 
Dr. Atilla SANDIKLI

 

Rusya'nın Güney Osetya Politikası, Neo-Self Determinasyon ve UCM'nin Rolü
South Ossetia Policy of Russia, Neo Self-Determination, and the Role of ICC 
Cenap ÇAKMAK

 

Suriye Dış Politikasında Güç ve Güvenlik İlişkisi
The Relationship between Power and Security in Syrian Foreign Policy 
Yasin ATLIOĞLU

 

İsrail-Filistin İhtilafı Özelinde Politik Bir Araç Olarak Su
Water as a Political Tool in Israeli-Palestinian Dispute 
Elif KUTSAL