Güz 2014 Sayı 11

BİLGE STRATEJİ Cilt: 6 Sayı: 11 (Güz 2014)

Editör’den


YORUMLAR / COMMENTARIES

G-20 ve Türkiye’nin Yaklaşan Dönem Başkanlığı Perspektifi
Yusuf IŞIK 

Küresel Yönetişimde G-20 ve Türkiye
Süheyb AYAZ 

 

MAKALELER / ARTICLES

 

Türkiye-İran İlişkileri Tahlillerine Kuramsal ve Yöntemsel Bir Yaklaşım

Süleyman ELİK 

 

Bağımsızlık Sonrası Türkmenistan’ın Enerji Politikası

Elnur ISMAYILOV ve Türkan BUDAK

 

Liderler ve İsrail’in Arap Devletlerine Yönelik Dış Politikası

A. Murat AĞDEMİR

 

A Constructivist Analysis of Israel’s Nuclear Policy

Tuğçe ERSOY

 

AB ve ABD Serbest Ticaret Anlaşması Sürecine Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması Özelinde Bir Bakış

İlhan GÜLLÜ

 

Avrupa Birliği’nde Fetret Devri ve Gelecek Senaryoları

İrfan Kaya ÜLGER

 

Avrasya’da Bölgesel İşbirliği Sürecinden İşbirliği Mekanizmasına: Türk Konseyi

Pelin MUSABAY BAKİ

 

Türkiye’de Kimlikler Arası Kutuplaşmanın Sosyal Mesafe Üzerinden Ölçümü ve Toplumsal Güvenliğe Etkisi

Mehmet Sadi BİLGİÇ, Fatma Serap KOYDEMİR ve Salih AKYÜREK

 

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ / BOOK REVIEWS

 

Identity Economics / George A. Akerloff ve Rachel E. Kranton

Şebnem İŞÜR.

 

The New American Militarism / Andrew J. Bacevich

Elnur ISMAYILOV

 

Kamu Diplomasisi ve Ak Parti Dönemi Türk Dış Politikası / Muharrem Ekşi

Barış GÜRSOY

 

Yeni Oryantalistler / Ian Almond

Samet GÜDER