Yayın İlkeleri

1.       Bilge Strateji Dergisi ulusal hakemli bir dergidir. Bilge Strateji Dergisi'nde yayınlanmak üzere gönderilen makale daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalı ve başka bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmamalıdır. 

2.       Makale dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. 

3.       Makale; yazım stili, anlatımda akışkanlık, dilin doğru kullanımı, yazının planlaması, dipnotlar ile yazı arasındaki uyum, dipnotlardaki bilgilerin eksiksiz ve doğru olması, dipnotların yeterliliği, yazı ile ilgili yeterli kaynağın kullanılıp kullanılmadığı, çalışmanın bilim dünyasına katkısı, orijinalliği, yazarın iddialarını savunmadaki yeterliliği, yazının derinliği ve kalitesi gibi noktalarda tutarlı olmalıdır.

4.       Bilge Strateji dergisi Türkçe yazım konusunda Türk Dil Kurumu’nu referans almaktadır. Yazım veya anlam konusunda tereddüt yaşadığınız kelimeler için Türk Dil Kurumu sözlüğü ve yazım kılavuzu kullanılabilir.

5.       Makale 4.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmamalıdır. Kitap inceleme çalışmaları ise 1500-2500 kelime arasında olmalıdır.

6.       Makale ile birlikte 120 kelimeyi aşmayan özeti (Türkçe ve İngilizce olarak) gönderilmelidir.

7.       Makale ile birlikte konunun bağlantılı olduğu Türkçe ve İngilizce (en az 4 -dört-) anahtar kelime gönderilmelidir.

8.       Makale, Times New Roman formatında 12 puntoda ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar için Times New Roman formatında 10 punto kullanılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları yer yönde 2,5 cm olmalıdır.  

9.   Metin içinde yapılan alıntılar 20-25 kelimeden az ise metin içinde tırnak işareti içinde konmalı, daha uzun ise sağ ve sol taraftan girintili biçimde müstakil paragraf olarak yerleştirilmelidir. Alıntılar tırnak içinde olacağı içinde italik veya kalın yazılmasına gerek yoktur. Alıntı yapılan metin içinde başka bir alıntı var ise kesme işareti (tek tırnak) içine yazılmalıdır.

10. Metin içinde italik yazım SADECE yabancı kökenli kelimeler için kullanılmalıdır.  Örnek: "Bir ülkenin de jure tanınması demek...."

11. Metin KALIN yazım kullanılmamalıdır. Vurgulanmak istenen kelime(ler) çift tırnak içinde belirtilmelidir. 

12.  Makalenin başlığı Türkçe ve İngilizce olarak metne uygun kısa ve açık ifadeli olmalı; başlık ve alt başlıklar kalın harflerle yazılmalıdır.

13.  Ana başlıklar ve alt başlıklar rakamlarla numaralandırılmalı ve kalın yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harflerle yazılmalıdır. Takip eden alt başlıklar ise, kelimelerin ilk harfleri büyük diğer harfler küçük olacak şekilde düzenlenmelidir.

1.       ANA BAŞLIK

1.1. Alt Başlık

1.1.1. Alt Başlığın Bölümü

14.    Alıntılamada metin sonunda son not değil sayfa sonunda dipnot kullanılmalıdır. Alıntılar Chicago Manual of Style sistemi referans alınarak hazırlanan BİLGESAM Atıf Rehberi ile uyumlu olmalıdır.

15.    Yazarların verilerin sunulduğu tablo veya grafik (çizgisel, çubuklu vs.) dışında mecbur kalınmadıkça harita ve benzeri görsel göndermemeleri rica olunur. Şayet gönderilmesi gerekiyor ise görselin telif hakkı sahibinden izin alınması gereklidir. Herhangi bir kişi veya kurumun telif hakkını  çiğneyecek görseller gönderilmemelidir.

16.    Bilge Strateji dergisi siyah beyaz basılmaktadır. Yazarların metin içinde verileri sunacakları grafiklerin (çizgisel, pasta, çubuklu vs.) renklendirmesine dikkat etmeleri, siyah-beyaz baskıda ayırt edilebilecek şekilde tasarlanmasına özen göstermeleri beklenmektedir.

17.    Metin kaleme alınırken Türkçe’nin doğru kullanımına özen gösterilmelidir. Türkçe karşılığı olan yabancı kökenli kelimelerin kullanımından kaçınılmalıdır. Örnek: illegal değil yasadışı, global değil küresel, maksimum değil azami, empoze etmek değil dayatmak.

18.    Makale Teslim Şekli: Yukarıda belirtilen ölçülere uyan makaleler, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir. 

19.    Yayınlanan makalelerin sorumluluğu yazarlara aittir. Makalenin gönderilmesi yayınlanacağı anlamına gelmez. Yazılardaki görüşler Bilge Strateji Dergisi’ne mal edilemez.